اخبار

◾️رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد

برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می‌شود.

🔹به گزارش بازار، سید محمدهادی سبحانیان اعلام کرد: یکی از راه‌های فرار مالیاتی تا پیش از این، عدم تسلیم اظهارنامه بود. از این پس این مسیر بسته شد.

🔹وی تصریح کرد: برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می‌شود و این راه ادامه دارد انشاءالله.

🔹گفتنی است تعداد کل مودیان اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه در عملکرد سال های ۱۳۹۸ تا ١۴٠٠ معادل ١١٧ هزار و ٢۶٣ مورد و تولید اظهارنامه برآوردی به تعداد ١٨ هزار و ۴۸۶ است. تعداد کل مودیان صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه نیز در عملکردهای یاد شده ۵۴۹هزار و ۲۹۶ و تولید اظهارنامه برآوردی به تعداد ۷۲هزار و ۴۱۹ است.