اخبار

◾️خریداران طلا به این نکته توجه داشته باشند که هنگام خرید طلا از فروشنده صورتحساب الکترونیکی درخواست کنند

تاریخ:1402/12/19

🔺از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل طلافروسی [ با هر میزان فروش با توجه به حکم جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ ] ملزم شده‌اند برای فروش های خود در سامانه مودیان صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. یکی از وظایف آنان این است که بعد از صدور این صورتحساب حتما نسخه چاپی یا قابل چاپ را در اختیار خریدار قرار دهد.

🔺صورت حساب الکترونیکی دارای یک شماره منحصر به فرد مالیاتی است که به هر صورتحساب توسط سازمان امور مالیاتی اختصاص می‌یابد.

🔺صورت حساب‌های الکترونیکی به سه دسته صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم و صورتحساب الکترونیکی نوع سوم تقسیم بندی می‌شود. خریداران وقتی این صورتحساب را دریافت  کردند اگر در کسوت مودی بودند در کارپوشه خود می‌توانند آن را ببینند و تا ۳۰ روز می‌توانند نسبت به تایید یا رد این صورتحساب اقدام کنند، در غیر این صورت به صورت خودکار این صورت حساب تایید شده تلقی شده و اعتبار آن برای خریدار تایید می‌شود.

🔺صورتحساب الکترونیکی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف) صورتحساب الکترونیکی نوع اول:
در این نوع صورت حساب مشخصات خریدار درج شده است. یعنی خریدار این صورت حساب خودش یک مودی است که می‌خواهد بابت ارزش افزوده که زمان خرید به فروشنده پرداخت می‌کند بعدا از سازمان امور مالیاتی اعتبار دریافت کند. لذا خریدار باید مشخصات خود را از جمله کد ملی یا شناسه ملی (شرکت) یا کد اقتصادی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد که بتواند صورت حساب نوع یک را صادر کند.

ب) صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:
صورت حساب نوع دوم صورت حسابی است که مشخصات خریدار را ندارد. یعنی مصرف‌کننده نهایی مردم هستند و زمانی که به فروشنده‌ها مراجعه می‌کنند صورت حسابی دریافت می‌کنند که حتما یک شناسه منحصر به فرد مالیاتی ۲۲ کاراکتری دارد. نام کالا و مشخصات در آن قید شده و مشخصات مربوط به واحد و وزن این کالا و در واقع سایر مشخصات و قیمت تمام شده در آن درج شده است.
نکته قابل توجه آن است که اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و صرفا اجرت و دستمزد آن مشمول مالیات است. طبق صورت حساب نوع دوم صرفا اجرت و سود مشمول مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی است.

ج) صورت حساب الکترونیکی نوع سوم:
این نوع صورت حساب شامل رسید یا گزارش دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه های پرداخت الکترونیکی است که دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی هستند. در این نوع صورت حساب نیز اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای خریدار لحاظ نمی‌شود.

جدیدترین و داغ ترین اخبار دنیای حسابداری و مالی ،تکنولوژی، علم و خودرو را با رادیو حساب دنبال کنید