اخبار

◾️تمکین کن … جریمه ات رو ۱۰۰ درصد ببخشیم و تقسیط بدهی ات رو طولانی مدت بپذیریم

🔹گامی دیگر در حمایت از مودیان کوچک

🔺رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نوشته است : اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت بدهی مودیان کوچک که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ به برگ تشخیص مالیاتی یا آرای صادره در هیآتهای های حل اختلاف تمکین نمایند، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض گردید.