اخبار

◾️ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم

🔘 دستورالعمل شماره ۵۱۱/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

◾️ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم

🔺بدهی‌های قطعی قابل مطالبه شامل بدهی‌های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره “واحدهای خالی” موضوع ماده ۵۴ [ مکرر ] و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جرائم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا در رابطه با مورد معامله) می‌باشد.

🔺بنابراین نمی‌توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند.