اخبار

◾️بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت بدهی

🔹رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای اختیار بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (۲۴ ماهه) بدهی مؤدیان کوچک را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد

🔺مطابق بخشنامه اخیر ( ۲۱/ ۸/ ۱۴۰۲ ) سازمان امور مالیاتی، … به منظور تسریع در قطعیت پرونده‌های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش در مواردی که مؤدیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرائم یا آرای بدوی یا تجدیدنظر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۰ به امور مالیاتی تسلیم کرده‌اند حداکثر تا پانزدهم دی‌ماه سال جاری (۱۴۰۲.۱۰.۱۵) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول کنند تفویض می‌شود.  لازم به ذکر است این تفویض اختیار در صورتی قابل انجام است که اصل مالیات سال/ دوره این قبیل مؤدیان برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یک‌صد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک‌میلیارد و دویست‌میلیون ریال باشد. همچنین بدهی مالیاتی این‌گونه مؤدیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۲۴ ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل‌تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود