اخبار

◾️اتصال بیش از ۴۱ هزار مودی مالیاتی به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

🔹بکنظر، سخنگوی سازمان مالیات گفت: از آبان سال گذشته تاکنون ۴۱ هزار و ۸۳ مودی مالیاتی به سامانه پایانه‌های فروشگاهی متصل شده‌ و ۱۷۵ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده‌اند.

🔹رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: از این ۴۱ هزار و ۸۳ مودی که به سامانه پایانه های فروشگاهی که متصل شده اند ۴۷۰ مودی شرکت های بورسی و فرابورسی، ۹۵  شرکت دولتی و ۴۰ هزار و ۵۱۸ مودی سایر اشخاص حقوقی هستند که به سامانه مودیان مالیاتی متصل شده اند.