اخبار

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌عنوان بستر اجرای ارزش افزوده مصوب شده و از آبان ۱۴۰۱ اجرایی و ارتقا یافت تا امروز که در حال تکمیل است.

  1. ◾️سخنگوی سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه تغییر ریل در نظام مالیاتی ایجاد خواهد شد، گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌عنوان بستر اجرای ارزش افزوده مصوب شده و از آبان ۱۴۰۱ اجرایی و ارتقا یافت تا امروز که در حال تکمیل است.

🔺مهدی موحدی بکنظر اظهار داشت: به واسطه تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی که در آینده به تایید شورای نگهبان می‌رسد، می‌توان شرایط را برای اجرای قانون سهل‌تر و کامل‌تر کرد.

🔺وی افزود: نظام مالیاتی جدید به طور هوشمند انجام می‌شود تا مردم و مودیان دچار فرایند مالیات ستانی نشده و به طور مجازی بتوانند اظهارنامه خود را با ارائه صورت‌حساب‌های الکترونیک ثبت کنند.

🔺سخنگوی سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: ثبت الکترونیک صورتحساب‌ها ملاک صحت اظهارنامه مودیان است و به جز یک درصد معدود مودیان بزرگ که بنا بر شغل و کسب‌شان به‌صورت دستی رسیدگی مالیاتی انجام می‌شود.