اخبار

فشار مالیاتی از اقشار کم‌ درآمد کم می‌شود

تاریخ:1402/10/19

🔻سخنگوی سازمان امور مالیاتی: رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۳ دریافت مالیات از مودیان پردرآمد و کاهش فشار مالیاتی از طبقه کم‌درآمد است.