اخبار

اطلاعیه شماره ۱۳ مرکز تنظیم مقررات  نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان:

  1. انجام هرگونه تغییرات در سامانه ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) توسط مودی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مودی به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می شود.
    وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال:
    با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مودی، پرونده مالیاتی مودی از مرحله نهایی و تایید شده خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات شده، در نتیجه کارپوشه مودی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر می‌نماید. همچنین تمامی شناسه  یکتاهای حافظه مالیاتی غیر فعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مودیان برای کازپوشه‌ی آن پرونده  وجود نخواهد داشت.
    فعال سازی مجدد:
    با تکمیل و تایید نهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه سامانه مودیان فعال می شود.
  2. با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مودی، شناسه غیرفعال قبلی مجددا فعال خواهد شد.