اخبار

سوال پرتکرار پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

تاریخ:1402/12/19

❓❓❓پرسش: منظور از اقدام سریع در بخش مدیریت صورتحساب چیست؟

✅پاسخ: اقدام سریع برای جستجوی صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد، مودی میتواند با استفاده از شماره مالیاتی ،صورتحساب مورد نظر خود را در بهش مدیریت صورتحساب جستجو نماید .

❓❓❓پرسش: با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار وضعیت صورتحساب فروشنده چگونه خواهد بود ؟

✅ پاسخ: با رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار، صورتحساب برای فروشنده باطل شده محسوب نمی شود و فروشنده می تواند در صورت نیاز با شماره مالیاتی صورتحساب مرجع ( صورتحساب رد شده) صورتحساب  ارجاعی( صورتحساب اصلاحی/ ابطالی و یا برگشت از فروش ) صادر نماید .
جدیدترین و داغ ترین اخبار دنیای حسابداری و مالی ،تکنولوژی، علم و خودرو را با رادیو حساب دنبال کنید