اخبار

سوال پرتکرار پایانه های فروشگاهی وسامانه مؤدیان

تاریخ:1402/12/19

❓❓❓پرسش:آیا بعد از تایید سیستمی در کارپوشه خریدار امکان  رد صورتحساب را دارد؟

✅پاسخ : خیر، در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان و در صورت عدم واکنش در مهلت مقرر۳۰ روزه، صورتحساب تایید سیستمی شده و در این صورت امکان رد صورتحساب توسط خریدار وجود ندارد . لیکن خریدار می تواند در صورت نیاز از فروشنده درخواست نماید تا نسبت به اصلاح/ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید

❓❓❓پرسش : آثار مالیاتی مترتب بر صورتحساب هایی که در دوره های بعدی اصلاح می شوند ،چگونه است؟

✅پاسخ : در صورت ( اصلاح/ابطال/برگشت از فروش) صورتحساب الکترونیکی در دوره های آتی، آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی لحاظ می گردد.

جدیدترین و داغ ترین اخبار دنیای حسابداری و مالی ،تکنولوژی، علم و خودرو را با رادیو حساب دنبال کنید