اخبار

سال آینده افزایش نرخ های مالیاتی نداریم

🔻رئیس سازمان برنامه و بودجه: نرخ های مالیاتی ثابت مانده و افزایش ضرایب مالیاتی در سال آینده نداریم.

🔻افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ناشی از شناسایی مودیان جدید و تورم درآمدهاست.

🔻به حقوق و دستمزد تا ۱۲ میلیون مالیات تعلق نمی گیرد.

🔻درآمد مشاغل تا ۷۵ میلیون معاف از مالیات است.

🔻درآمد مستغلات و اجاره نیز تا ۵۷ میلیون معاف از مالیات هستند.