اخبار

راهبرد مالیاتی دولت برقراری عدالت با تمرکز بر دانه‌درشت‌هاست/ ۹۰ درصد مالیات مشاغل زیر ۲۰ میلیون تومان است

تاریخ:1402/11/23

رئیس سازمان امور مالیاتی:

🔹 برقراری عدالت مالیاتی با تمرکز بر فراریان مالیاتی مهمترین راهبرد این سازمان است.

🔹 سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی خانه های خالی نیست، چون نه ابزار و نه صلاحیتش آن را دارد.

🔹 مالیات بر مصرف، از پرمصرف‌ها باید دریافت شود،  مالیات ابزاری برای بازتوزیع درآمد بین اقشار ضعیف جامعه است.

🔹 دانه‌درشت‌های مالیاتی و برخی دستگاه‌های دولتی تلاش می‌کنند با تعویق انداختن پرداخت مالیات، از ارزش زمانی پول استفاده کنند.

🔹 بخش مشاغل و اصناف نهایتا ۶ درصد درآمدهای کشور را تامین می‌کنند، مالیات ۵۰ درصد مودیان مالیاتی مشاغل در سال جاری صفر بوده و ۹۰ درصد آنها زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند.