اخبار

رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد

📌ایمان فدایی، رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد: نباید بدون هدف معافیت مالیاتی داد/ معافیت مالیاتی هیچ تاثیری روی حجم سرمایه گذاری در بخش تولید نگذاشته است