اخبار

به روستاها مهاجرت کنید و تسهیلات مسکن بگیرید

🔻معاون امور مسکن روستایی بنیاد مسکن: در قالب طر‌ح نهضت ملی مسکن، به واجدین شرایطی که به روستاها مهاجرت کنند، تسهیلات سه هزار و ۵۰۰ میلیون ریالی با کارمزد پنج درصدی و زمان بازپرداخت ۲۰ ساله تعلق می‌گیرد.