اخبار

امتیازات ناعادلانه مالیاتی برای مشاغل؛ به نفع کارفرما به ضرر کارکنان!

تاریخ:1403/02/30

دنیای اقتصاد: افزایش اخذ مالیات از مشاغل و اصناف، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم بود. دلیل این موضوع نیز به گفته مسئولان بی‌عدالتی بود که در پرداخت مالیات وجود داشت.

نگاهی به ارقام مالیات مشاغل، این بی‌عدالتی را واضح‌تر نشان می‌دهد. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، سال گذشته مالیات ۹۰ درصد صنوف و مشاغل، از صفر تا ۲۰ میلیون تومان بوده و میانگین مالیات ستانی از اصناف و بازاریان فقط هفت میلیون تومان بوده است.

همچنین بیش از ۵۰ درصد از مالیات اصناف را فقط از یک درصد آنها اخذ شده که گردش پولی بیشتری داشتند.

این در حالی است که یک کارمند با حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان حقوق در ماه سالیانه حدود تا ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند و در سال ۱۴۰۲ مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد 125.2 درصدی را بر جای گذاشته است.

با این حال تخفیفات مالیاتی برای مشاغل و اصناف همچنان ادامه دارد. از افزایش سقف معافیت مالیاتی گرفته تا قسط‌بندی 15ماهه برای پرداخت مالیات.

این در حالی است که کارمندان بخش دولتی و خصوصی مالیات خود را قبل از دریافت حقوقشان پرداخت می‌کنند اما مشاغل و اصناف امسال مالیات سال گذشته را آن هم به صورت قسط‌بندی پرداخت می‌کنند.

همچنین در حالی که کارمندان مالیات خود را در لحظه پرداخت می‌کنند  کارفرما می‌تواند با سرمایه‌گذاری بخشی از درآمد خود و کسب سود، در نهایت با در نظر گرفتن تورم، عملا پرداختی ناچیزی به سازمان امور مالیاتی داشته باشد.

با وجود اهمیت اخذ مالیات از مشاغل، به نظر می‌رسد این تسهیلات مالیاتی در مقایسه با فشار مالیاتی که کارمندان تحمل می‌کنند، بار اصلی درآمد مالیاتی دولت را بار دیگر بر دوش کارمندان بخش خصوصی و دولتی بگذارد.