اخبار

اطلاعیه

🔹اطلاعیه ای چندی قبل سازمان امور مالیاتی در خصوص مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

✍توضیح اینکه هرچند این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و جهت اصلاحات مدنظر به مجلس برگشت خورده ولی با توجه به ایراد شورای نگهبان، در کلیات آن تغییری ایجاد نخواهد شد