اخبار

اطلاعیه بسیار مهم مالیاتی

تاریخ:1403/03/15

🔴مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

🔵مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

🔴فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه اشخاص حقیقی از ۱ تیر ماه بارگذاری میشود.