اخبار

اشخاص حقیقی و حقوقی به این نکته توجه داشته باشند که شرایط نگهداری و دقت در ارقام تراکنش‌های بانکی، بیشتر از گذشته از اهمیت برخوردار بوده و در این راستا توصیه می‌گردد

⭕️ اشخاص حقیقی و حقوقی به این نکته توجه داشته باشند که شرایط نگهداری و دقت در ارقام تراکنش‌های بانکی، بیشتر از گذشته از اهمیت برخوردار بوده و در این راستا توصیه می‌گردد؛

– حساب‌های بانکی خود را در اختیار ( اجاره ) غیر قرار ندهید.

– با هدف دریافت اعتبارات بانکی، گردش‌های صوری انجام ندهید.

– کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌ها مربوط به کسب و کارتان را فقط در حساب‌های شرکتی و شغلی متمرکز کنید.