• خدمات قابل ارائه توسط موسسه ستایش تراز آسیا در حوزه بیمه شامل موارد زیر می شود

  • شکایت از کارفرما یا کارگر

  • پیگیری پرونده کارفرمایان و پیمانکاران

  • احراز سوابق بیمه رد نشده

  • بیمه بیکاری، ازکارافتادگی، ثبت نام انواع بیمه تامین اجتماعی

  • تنظیم لایحه برای هیات رسیدگی به اعتراض بدوی یا تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی

  • شکایت در دیوان عدالت اداری

  • تشکیل پرونده تامین اجتماعی و یا اخذ کد کارگاهی

  • تنظیم لیست بیمه و حقوق ماهانه شرکت ها

  • بازرسی دفاتر قانونی (حسابرسی بیمه)

  • دریافت دیه و خسارت از شرکت های بیمه

  • سایر امور بیمه و اداره کار

  • مشاوره تلفنی کلیه امور بیمه ای

در صورتی که مایل هستید با مشاوران بیشتری در ارتباط باشید  به سایت maahoura.com مراجعه نموده و بعد از انتخاب خدمت و ثبت سفارش با مشاوران ماهورایی ما ارتباط برقرار کنید