مقالات

پلمپ دفاتر قانونی 1403. آموزش مراحل پلمپ دفاتر و مدارک برای پلمپ دفاتر 1403

پلمپ دفاتر قانونی 1403:

پلمپ دفاتر 1403

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر چیست ؟

پلمپ دفاتر قانونی 1403| تمامی موسسات و شرکت‌ها پس از ثبت شرکت ، در صورتی که مشمول قوانین مالیاتی باشند بایستی برای اخذ پلمپ دفاتر خود، اقدام نمایند. تا بتوانند همه ی حساب‌های خود را تحویل سازمان امور مالیاتی دهند.

این دفاتر جزئی از دفاتر رسمی می‌باشند و ‌بایستی تمام فعالیت‌های مالی شرکت در زمینه کاری خود، کاملا خوانا و بدون خط خوردگی گیری وارد آن‌ها شود.
ابتدای هر سال مالی، شرکت‌ها دفتر جدید دریافت می‌کنند و با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، دفتر ذکر شده را که به تاریخ روز پلمپ شده‌اند دریافت می‌نمایند. شرکت ها در پایان هر سال مالی که اظهار نامه‌ی خود را تحویل می‌دهند، می‌بایست این دفاتر را نیز، به اداره دارایی تحویل دهند.

تهیه پلمپ دفاتر جزء قوانین الزامی می‌باشد . در صورت عدم انجام جریمه‌ی مالیاتی برای شخص یا شرکت در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌هایی که فعال نیستند باید دفاتر مالی خود را به صورت سفید تهیه و برای ثبت عدم فعالیت خود، به اداره مالیات ارائه دهند.
– این دفاتر را به مدت 10 سال نگهداری کنید.

 

انواع دفاتر برای پلمپ :

دفاتر نوع های مختلف دارند و هر کدام برای کار بخصوصی استفاده میشوند.
دفاتر قانونی به 2 نوع دفتر رسمی و دفتر غیر رسمی تقسیم بندی می‌شود.
دفاتر رسمی:
به استناد قانون تجارت، ۴ نوع دفتر قانونی رسمی داریم :
– دفتر روزنامه
– دفتر کل
– دفتر دارایی
– دفتر کپیه

انواع دفاتر پلمپ روزنامه:

در دفتر روزنامه، همه ی اتفاقات مالی ، معامله‌های تجاری، سند های تجاری براساس ضابطه‌های مرتبط با قانون تجارت و تنظیم دفاتر قانونی همراه با استانداردهای حسابداری ثبت می‌گردد.

دفتر روزنامه عمومی
این دفتر بیشتر برای شرکت های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد، شامل بخش بستانکار و بدهکار است. مؤسسه‌های کوچک رویدادهای مالی خود را در اینجا ثبت میکنند.

دفتر روزنامه اختصاصی:

روزنامه اختصاصی برای شرکت‌ها ی تجاری بزرگ استفاده میشود. برای درج اطلاعات این نوع شرکت ها در روزنامه اختصاصی 4 گروه مختلف ( دفتر روزنامه خرید، پرداخت های نقدی ، دریافت های نقدی و فروش ) که شامل اطلاعات مالی براساس تاریخ معامله و شرح آن به صورت جداگانه می باشد.
نکته مهم این است که عدم حضور شرکت و یا شخص تحویل گیرنده در آدرس ثبت شده باعث رفع مسئولیت شرکت نخواهد بود.

نحوه پر کردن دفاتر پلمپ

نحوه پر کردن دفتر روزنامه
1- شماره سند حسابداری مربوط به رویداد مالی درج می‌شود.
2- ا سال در قسمت بالای تاریخ درج می‌شود و در ستون مربوطه روز و ماه درج می‌شود.
3- شماره صفحه دفتر کل که اطلاعات سند مربوط به آن صفحه منتقل شده، درج می‌شود.
در سطر اول حساب‌ بدهکار، در سطر دوم حساب بستانکار و در سطر سوم توضیح مختصری از رویداد مربوطه یادداشت می‌شود.

– برای هر رویداد مالی حداقل سه سطر اختصاص می‌یابد.
پایین هر صفحه از دفتر روزنامه رسمی شماره‌ای درج شده است؛ پس از اتمام یک صفحه و برای رفتن به صفحه دیگر، شماره مذکور در بخش منقول از صفحه … درج می‌شود.
– مبلغ بدهکار موجود در سند حسابداری به این ستون منتقل می‌شود.
– مبلغ بستانکار موجود در سند حسابداری به این ستون منتقل می‌شود.

دفاتر رسمی کل
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه خارج کند و انواع مختلف آن را جدا نموده، هر نوعی را که در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. در دفتر کل هر شخص یا شرکت دارای صفحه و حسابی معین است و در این حساب فقط عملیات مربوط به آن ثبت می‌شود.

پایان هفته تاجر باید بتواند از طریق مراجعه به ستون‌های بدهکار یا بستانکار حساب‌ها در دفتر کل از وضعیت مالی شرکت اطلاع موثق کسب کند.

 

روش پر کردن دفاتر کل

– در بالای صفحه عنوان حسابی که ورود و خروج وجوه برای آن روی داده است، نوشته می‌شود.
– برای هر یک از حساب‌ها یک یا چند صفحه اختصاص داده می‌شود؛ در بخش حساب، عنوان حساب مربوطه یادداشت می‌شود.
– مانند دفتر روزنامه، سال مورد بررسی در بالای عبارت تاریخ و در ستون‌ها، تنها روز و ماه رویداد مربوطه درج می‌شوند.
– شماره ی دفتر روزنامه که اطلاعات از آن منتقل شده است.
– توضیح مختصری از رویداد درج می‌شود.
– ماهیت بدهکار یا بستانکار بودن کاری که از حساب مربوطه انجام شده در این ستون‌ها مشخص می‌شود.
– پس از جمع همه ی بدهکاری و کلیه بستانکاری به صورت جداگانه، تفاضل این 2 مورد، ماهیت باقیمانده حساب را مشخص می‌کند؛ در صورتی که جمع ستون بدهکار بیشتر باشد باقی مانده بدهکار میباشد و در ستون تشخیص عبارت ( بد ) ثبت می‌شود، اگر جمع بستانکار بیشتر باشد، باقیمانده بستانکار بوده در این ستون عبارت ( بس ) درج می‌شود.
تفاضل بدهکارو بستانکار را در قسمت باقیمانده درج میکنند.
در پایان در انتهای صفحه جمع کل ستون‌های بدهکار، بستانکار و باقیمانده و ماهیت باقیمانده حساب درج می‌شود.

 

چرا دفاتر پلمپ را ثبت می کنیم؟
برای ارائه اظهارنامه مالیاتی لازم است دفاتری که در بالا ذکر شد پلمپ شوند. اگر شرکتی این کار انجام ندهد ازطرف دارایی معادل چهل درصد مالیات متعلق جریمه میشود. اگر دفتر پلمپ شده شرکت، توسط ممیزان اداره دارایی رد شود، جریمه‌‌ای معادل ۲۰درصد مالیات، در نظر گرفته میشود و این درصدها ممکن است هر ساله تغییر کند.

مهلت پلمپ دفاتر 1403

قبل از شروع سال مالی جدید (در اسفند ماه هر سال) باید اقدام به پلمپ دفاتر خود نمایید. زمان تحریر آن در طی سال انجام می گیرد و پایان سال مالی به همراه اظهارنامه به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه میگردد.
البته در مورد شرکت‌های تازه تاسیس سفارش دریافت دفاتر تا ۳۰ روز پس از ثبت امکان‌پذیر است، ولی از سال دوم مانند بقیه ی شرکت ها میباشد.

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر چیست ؟

برای اشخاص حقیقی :
– کپی کارت ملی
– کپی پروانه کسب و مجوز فعالیت
– اصل اظهارنامه پلمپ با مهر و امضا
– مجوز فعالیت کسبی
– وکالتنامه وکیل شرکت

 

برای اشخاص حقوقی :
– اصل اظهارنامه پلمپ با امضا
– معرفی نامه برای اشخاص دولتی
– کپی کارت ملی مدیر عامل
– کپی روزنامه تاسیس شرکت
– کپی از روزنامه حاوی تغییرات شرکت
– ارائه وکالتنامه وکیل مسئول

 

سامانه ثبت نام پلمپ دفاتر شخص حقوقی در سال 1403
در ابتدای ورود به سامانه اگر متقاضی شخص حقوقی است، در قسمت مشخص شده باید اطلاعات شرکت را وارد کنیم. باید سال، ماه، روز مالی شرکت را تعیین شود. بعد بر طبق اساسنامه شرکت، تقویم شمسی یا تقویم میلادی را انتخاب کنید و مشخص کنید پلمپ را برای چه سال مالی سفارش می‌دهید.

 

مرحله ی بعدی اطلاعات شخص حقوقی است در این مرحله اطلاعاتی که وارد شده را باید تایید کنید. اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ دفاتر مانند اطلاعات امضا کننده اظهارنامه را وارد کنید.

 

درمرحله ی بعد اطلاعات کامل هیئت مدیره را وارد میکنید، در این مرحله باید اطلاعات همه ی اعضای هیئت مدیره شرکت را به نوبت و جدا گانه وارد کرده و در پایان هر کدام از اطلاعات وارد شده دکمه ثبت را میزنیم.

 

سمت همه ی اعضا باید مشخص باشد و باید اطلاعات اعضائی که در مرحله قبلی به عنوان هیئت مدیره انتخاب شده بودند را وارد کنید. و درنهایت دفاتر پلمپ را اخذ کنید در غیر این صورت، به دلیل عدم اخذ دفاتر در موعد مقرر، جریمه مالیاتی سنگین میشوید.

 

دفاتر پلمپ را از کجا تهیه کنیم؟

دفاتر قانونی را باید از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهیه نموده و سپس بدون خط خوردگی و تناقض، آن را در طول سال مالی تکمیل نموده و درموعد مقرر به اداره مالیات جهت بررسی ارائه نمایید. ( ابتدای سال مالی را عموما ابتدای فروردین در نظر میگیرند )

پیگیری پلمپ دفاتر ۱۴۰۳:

یکی از کارهای مهم و اصلی در ثبت نام دفاتر قانونی، درج اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکت ها است. یک شماره پیگیری به شما می دهند که باید آن را تا زمان تحویل گرفتن دفاتر، نزد خود نگهدارید و بعداز آن اظهارنامه درخواستی را در موعد زمانی مقرر مهر و امضا نموده و از طریق دفاتر پستی، به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. باید آن را پیگیری نموده تا دفاتر قانونی برای شما ارسال گردد. در نهایت پلمپ دفاتر ۱۴۰۳ در مدت حدود 2 هفته کاری، به صورت 2 جلد دفتر با برچسب و مهر اداره ثبت دریافت خواهید کرد. این دفاتر، به آدرس اصلی شرکت ارسال می گردد.

اهمیت ثبت نام دفاتر قانونی
دفاتر قانونی مانع از ، حساب سازی و گزارش های نادرست شخ یا شرکت خواهد بود. در دعاوی حقوقی، دفاتر تجاری، سند قابل استناد است .
شرکت ها در صورت عدم فعالیت نیز مکلف به اخذ دفتر پلمپ بوده و در غیراین صورت جریمه می شوند. اداره مالیات، مبنا را برای تعیین میزان مالیات شرکت فاقد دفاتر، متوسط درآمد سایر شرکت های هم صنف قرار می دهد.

مشخصات ظاهری دفاتر تجاری
دفاتر فقط توسط اداره ثبت شرکت ها تهیه می شود و جهت پلمپ به آنها ارائه دهیم. ابتدا و انتهای دفتر باید با مهر دولتی ممهور شده باشد و تمام صفحه ها باید شماره گذاری و تعداد کل آن درج گردد.

 

مهلت پلمپ دفاتر 1403
بعد از ثبت شرکت، قبل از شروع سال مالی یعنی در اسفند ماه، باید دفاتر را تهیه نمود. به علت شلوغی پایان سال بهتر است 2 ماه زودتر یعنی در بهمن ماه اقدام نمایید.

 

نحوه درخواست پلمپ دفاتر:
مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها برای درخواست پلمپ دفاتر
تکمیل اظهارنامه با اطلاعات کامل متقاضی
انتخاب نوع دفتر و تعداد برگه های آن

 

مدارک لازم جهت ثبت نام پلمپ دفاتر:

کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت
اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده
روزنامه رسمی تاسیس
روزنامه رسمی آخرین تغییرات

 

مدت زمان گرفتن دفاتر پلمپ سال ۱۴۰۳
از تاریخی که مدارک در اداره پست ارسال میشود ظرف ۱۵ روز کاری، دفاتر به آدرس (حقیقی یا حقوقی) ارسال می گردد. درخواست پلمپ دفاتر 1403 به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود. اداره پس از تهیه دفاتر، آن را به آدرس اصلی شرکت ارسال میکند.

 

در صورت رد شدن دفاتر پلمپ در اداره ثبت شرکت ها چه کنیم؟
از تاریخ دریافت اظهارنامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها، میبایستی کمتر از 5 روز آنرا پست کنید. وگرنه درخواست پلمپ دفاتر شما به طور اتوماتیک رد می شود. باید توجه داشت که از زمان پست مدارک، به صورت سیستمی پرداخت هزینه پلمپ دفاتر ۱۴۰۳ را انجام دهید تا درخواست شما رد نشود.

 

دلیل اینکه سامانه اداره ثبت شرکت ها در زمان گرفتن دفاتر پلمپ، خطای کد پستی میدهد؟

همه ی شرکت ها باید آدرس و کدپستی خود را با توجه به آخرین تاییدیه پستی ارسال نمایند. برای گرفتن تاییدیه پستی، می توانید به نزدیک ترین دفتر پستی مراجعه نمایید. درصورتی که آدرس و کد پستی مندرج در تاییدیه پستی با آدرس و کد پستی شرکت شما مطابقت نداشته باشد، باید نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایید. در غیر این صورت، نمی توانید پلمپ دفاتر قانونی خود را دریافت کنید.

 

دلایل رد شدن دفاتر قانونی در اداره مالیات :
استفاده نکردن از دفاتر جدید
ثبت اطلاعات غیرواقعی
ثبت نکردن فعالیت های شعبه شرکت
تعداد صفحه های بیش از اندازه سفید یا سفید ماندن همه ی صفحات به منظور سوء استفاده
ثبت نکردن یک یا چند فعالیت
پاک کردن، مخدوش کردن مندرجات
خارج شدن دفاتر از پلمپ ویا نبودن یک یا چند برگ

مراحل پلمپ دفاتر قانونی ۱۴۰۳ در سامانه اداره ثبت شرکت ها :

ثبت اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر
ثبت اطلاعات شخصیت حقوقی
ثبت اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ
ثبت اطلاعات هیات مدیره شرکت
ثبت سمت اعضای هیات مدیره شرکت
ثبت دفتر مورد تقاضا
تایید درست بودن اطلاعات و گرفتن رسید اظهارنامه پلمپ
همه ی اعضای هیئت مدیره باید شماره موبایل به نام خود را در سامانه وارد کنند.

 

آیا موسسه ها معاف از اخذ پلمپ دفاتر هستند؟
خیر. تمامی موسسات ، مکلف به اخذ پلمپ دفاتر قانونی هستند. به این دلیل که تمامی مبادلات تجاری و تراکنش های یک موسسه باید مشخص و به اطلاع اداره دارایی برسد. اداره مالیات، با بررسی مراودات مالی موسسه ، تشخیص می دهد که آیا این موارد جزو موارد معاف از مالیات بوده است یا خیر.

 

آیا برای کارت عضویت اتاق بازرگانی باید دفاتر پلمپ گرفت؟
پیش شرط اخذ کارت بازرگانی در مرحله نخست، اخذ دفتر پلمپ قانونی است. در مرحله دوم و پس از اخذ دفاتر پلمپ، می توان اظهارنامه دفتر تجارتی دریافت نمود.

موارد کاربرد دفاتر پلمپ :

ارائه اظهارنامه مالیاتی
اخذ کارت بازرگانی