مقالات

نحوه ی بستن قرارداد با کارفرما – آشنایی با مراحل تدوین و بررسی نکات مهم

نحوه ی بستن قرارداد با کارفرما

 

گام دوم در بستن قرارداد با کارفرما چگونگی نوشتن قرارداد

نحوه ی بستن قرارداد با کارفرما | منطبق با مادۀ 7 قانون کار، عبارت است از یک نوع قرارداد کتبی و یا شفاهی که به موجب آن کارگر یا کارمند در مقابل دریافت دستمزد برای مدتی مشخص برای کارفرما کاری در چارچوب مشخص و از پیش تعیین‌شده را انجام می‌دهد. از سوی دیگر، تنظیم قرارداد به دلیل آن که از بروز مشکلاتی اعم از مالی، چگونگی انجام فعالیت، وظایف طرفین در قابل یکدیگر جلوگیری می‌کند، امروزه در عرصۀ کسب‌وکار حائز اهمیت فراوانی است.

در این مقاله ما در پی معرفی قرارداد کاری، آشنایی با مراحل تنظیم یک قرارداد فنی و در نهایت بررسی نکات کلیدی و مهم در باب عقد قرارداد هستیم. در این راستا موسسۀ خدمات مالی و حسابداری ستایش تراز آسیا با بیش از 12 سال فعالیت در عرصۀ خدمات حرفه‌ای حسابداری و مشاورۀ مالی و مدیریت در بخش خصوصی، امیدوار است که مطالب مطرح شده برای شما مفید و کارساز واقع شود.

 

گام نخست در بستن قرارداد با کارفرما اصول اولیه

در ابتدای کار، نکته‌ای که در بستن قرارداد با کارفرما مدنظر داشته باشید این است که موضوع قرارداد باید قانونی، مشروع و در چارچوب قوانین داخلی کشور باشد. همچنین موضوع قرارداد در متن قرارداد باید درج شود و دو طرف قرارداد (کارگر / کارمند با کارفرما) با اهلیت حقوقی داشته باشند.

نحوه ی بستن قرارداد با کارفرما

گام دوم در بستن قرارداد با کارفرما چگونگی نوشتن قرارداد

این مرحله ناظر بر محتوای نگاشته شده در متن قرارداد است که باید منطبق با ساختاری مشخص باشد. به این صورت که مطابق مادۀ 10 قانون کار، محتوای یک قرارداد باید شامل:

 • مشخصات کامل طرفین قرارداد (مشخصات کلی فرد به کار گرفته شده و مشخصات سازمان به کار گیرنده) در متن قرارداد باید درج شود.
 • مشخص کردن نوع شغل (نوع و دستۀ شغلی باید در متن قرارداد به صورت شفاف ذکر شود) مثلاً کارمند دفتری، منشی، تکنسین و … همچنین چگونگی انجام کار (به صورت حضوری و یا دورکاری) هم باید در متن اشاره شود.
 • تعیین میزان حقوق (مقدار حقوق پرداخته‌شده توسط کارفرما باید مشخص شود در غیر این صورت تبعاتی برای هر دو طرف ایجاد می‌شود). پس یکی از مهم‌ترین بند‌های تنظیم یک قراردادِ حرفه‌ای شفافیت در میزان حقوق است.
 • تعیین مدت زمان کار (ساعت کاری) و مرخصی‌ها (اگر قرار بر این است که مدت‌زمانی برای کار آزمایشی تعیین شود باید در خصوص آن توافق و مواد مورد توافق در متن قرارداد ثبت گردد).
 • تعیین محل دقیق کار (نشانی و آدرس سازمان به کار گیرنده باید مشخص و اگر در فرآیند انجام فعالیت نیاز به انجام مأموریت بیرون از سازمان است باید درج شود) چرا که این بند تأثیر مستقیمی بر میزان حقوق دریافتی شما خواهد داشت و تشخیص و محاسبۀ مأموریت، مشمول فوق‌العاده مأموریت خواهد شد.
 • تعیین دقیق تاریخ (شروع و اتمام همکاری)؛ در صورت عدم درج تاریخ پایان همکاری، قرارداد از حالت موقت و مشخص به قرارداد دائم تبدیل می‌شود و در آیندۀ برای طرفین می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
 • تعیین ساز و کارهای برای فسخ قرارداد (در شرایط قطع همکاری قبل از اتمام دوره توسط هر کدام از طرفین).

در پایان این بخش باید به این نکته اشاره شود که بهترین قرارداد بین طرفین زمانی تحقق می‌یابد که مصالح هر دو طرف در آن رعایت شده باشد و حقوق هیچ‌کدام از طرف‌های قرارداد تباه نشود. در این زمان است که کارگر/ کارمند و کارفرما با آرامش خاطر نسبت به حقوق و وظایف خود، به انجام فعالیت می‌پردازند.

 

گام سوم در بستن قرارداد با کارفرما – مزایای تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای و انواع آن

 • ضمانت اجرایی در صورت بروز اختلاف در میان طرفین کاری؛ در حالت تعیین ضمانت اجرایی، طرفین ملزم به رعایت نکات درج‌شده در متن قرارداد هستند و این خصوص از بروز هر نوع دعوا جلوگیری خواهد شد.
 • جلوگیری از طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلاف در مراجع قضایی؛ با تنظیم یک قرارداد مناسب، در صورت نیاز احالۀ پروندۀ اختلاف به دادگاه، فرآیند رسیدگی عاری از پیچیدگی و در سریع‌ترین زمان ممکن به دلیل شفافیت وظایف و حقوق طرفین، نتیجه نهایی صادر خواهد شد.

نکته‌ی دیگری که شما در هنگام بستن قرارداد با کارفرما باید مد نظر داشته باشید این که قرارداد بر اساس نوع و مدت زمان به چند دسته تقسیم می‌شود:

 • قرارداد با ارگان‌های دولتی؛ این نوع قرارداد مختص به حوزه‌های دولتی است که در قالب استخدامی رسمی، پیمانی و خدماتی صورت می‌گیرد و طرف مقابل شما دولت است. از قبال این نوع قرارداد شما از مزایایی همچون: بیمه، مستمری بازنشستگی و … بهره‌مند خواهید شد.
 • قرارداد با ارگان‌های خصوصی؛ در این حالت شما همانند افراد استخدامی در ارگان‌های دولتی مشغول به کار هستید منتها طرف مقابل شما اشخاص (حقوقی یا حقیقی) غیردولتی هستند و تحت نظارت و حمایت قانون کار قرار می‌گیرید.

دو مورد بالا تقسیم قرارداد بر حسب نوع هستند حال تقسیم بندی قرارداد بر حسب زمان عبارت است از:

 • قرارداد موقت؛ این نوع از قرارداد دارای تاریخ شروع و تاریخ اتمام کار است و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید هستند.
 • قرارداد دائمی؛ در این حالت کارفرما صرفاً تاریخ شروع قرارداد را در متن درج می‌کند و اشاره‌ای به پایان قرارداد ندارد.
 • قرارداد برای انجام کار معینی، بعد از اتمام کار تعیین‌شده، به صورت خودکار، قرارداد ملغی خواهد شد.

 

گام چهارم در بستن قرارداد با کارفرما جمع‌بندی

تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای با کارفرما منوط توجه به نکات و مراحل گفته‌شده در این مقاله است. از سوی دیگر، کل فلسفۀ وجودی چنین قراردادی به منظور جلوگیری از بروز مشکل در فرآیند کسب و کار است که البته این نکته را باید مدنظر داشته باشید در کنار این مطالب شما باید نسبت به قانون کار، قوانین مربوط به تأمین اجتماعی و چگونگی محاسبات حقوق و دستمزد و مزایا شناخت کافی داشته باشید. در این راستا توصیه می‌شود به منظور رسیدن به چنین هدفی و برای جلوگیری از چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی در فرآیند کسب و کار، قرارداد خود را از طریق مشاورۀ حقوقی تنظیم کنید تا در این راستا ریسک‌های موجود در چنین فرآیندی را به حداقل رسانید.

نحوه ی بستن قرارداد با کارفرما