مقالات

مالیات سرمایه گذاری مسکن و انواع مالیات بر درآمد سرمایه ، مالیات مسکن و املاک

مالیات سرمایه گذاری مسکن

مالیات سرمایه گذاری مسکن | انواع مالیات بر درآمد سرمایه

مالیات سرمایه گذاری مسکن چیست ؟

مالیات سرمایه گذاری مسکن | یکی از مطالب مهم در حوزه مالی است،که همه ی افراد در حوزه سرمایه گذاری باید با آن آشنا باشند. این نوع از مالیات یکی از روش‌های دولت برای کسب درآمد، مورد توجه قرارگرفته است که همه ی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد.

 

اگر آشنایی کامل با قوانین مالیات بر عایدی سرمایه، داشته باشید میتوانید از مزایای مالیاتی استفاده کنید و همچنین به طور صحیح از منابع خود برای سرمایه گذاری استفاده کنید. اطلاع از موضوعات مالیات سرمایه گذاری باعث میشود تا از تحمیل جریمه مالیاتی جلوگیری کنید.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

یکی از انواع مالیات های مستقیم است که تعلق میگیرد بر درآمد حاصل از انتقال دارایی‌های غیرمولد . به بیان دیگر، اشخاص هزینه‌ای را برای سودی که از فروش دارایی‌های خود کسب می‌کنند، باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

تفاوت مالیات افزایش ارزش سرمایه گذاری با عایدی سرمایه در چیست ؟

 

گرچه این 2 مالیات شباهت‌هایی دارند، اما ماهیت کلی آن‌ها متفاوت است. مالیات بر ارزش افزوده 1 نوع مالیات غیرمستقیم میباشد، به ارزش افزوده‌ای که طی تولید یا ارائه خدمات ایجاد می‌شود، تعلق می‌گیرد. مصرف‌کننده به طور مستقیم، این نوع مالیات را حین خرید کالا یا خدمات پرداخت می‌کند.

 

زمان اجرای مالیات سرمایه گذاری مسکن:

مالیات بر سود سرمایه زمانی برای دارایی های شما تعلق میگیرد که آنها را بفروشید و از طریق آنها سود بدست آورید. مادامی که دارایی شما در اختیار خودتان باشد مالیاتی برای آن در نظر گرفته نمیشود. کلیه ی دارایی‌هایی که از طریق معامله باعث سود آوری شما میشود، شامل این مالیات می‌شوند.

 

مالیات سرمایه گذاری اغلب بر سود مسکن و سهام مربوط میشود. این مالیات برای اشخاصی در نظر گرفته میشود، که سودی را بدست می آورند از طریق انتقال دارایی‌ بدون اینکه خرید صورت گرفته باشد. در چنین مواقعی دولت می‌تواند بر اساس عایدی که در سرمایه‌های آنها ایجاد شده است، مالیات دریافت کند.

 

 

انواع مالیات بر درآمد سرمایه گذاری

مالیات سرمایه گذاری در بورس نمونه بارز این نوع مالیات میباشد که باید با آن آشنا شوید. سود بدست آمده از سرمایه‌گذاری در بورس برای سرمایه‌گذاران معاف از مالیات میباشد.به این معنی که سهام‌داران شرکت‌ها نیازی به پرداخت مالیات دوباره برای سودی که از شرکت دریافت می‌کنند ندارند. بدلیل اینکه شرکت‌های سهامی قبل از تقسیم سود، مالیات آن را پرداخت می‌کنند.

 

مالیات صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ( صندوق‌های با درآمد ثابت، سهامی و طلا… مواردی هستند ) که معاف از مالیات سود و معاملات میباشند. همچنین، معاملات صندوق‌ها از جمله صدور و ابطالی و قابل معامله در بورس نیز معاف از مالیات هستند.

 

 

مالیات سرمایه گذاری خارجی

محاسبه درآمد سرمایه گذار خارجی که در ایران سرمایه گذاری می‌کنند، از طریق دفاتر قانونی آنها انجام می‌شود. با کسر هزینه‌های قابل توجیه، نرخ ثابت 25 % برای آنها اعمال می‌شود.

نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که حق انجام معامله را ندارند، بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت اصلی فعالیت دارند و در مقابل هزینه‌های خود از شرکت اصلی وجهی دریافت می‌کنند، شامل مالیات سود سرمایه گذاری نمیشوند.

 

 

مالیات بر درآمد سرمایه گذاری مسکن

مالیات بر عایدی املاک، مالیاتی است که بر اساس مدتی که شما مسکن را نگهداری میکنید پرداخت می‌شود. در اولین سال چهل درصد از سود فروش، دومین سال سی و هفت درصد و در سومین سال سی و چهار درصد از سود به عنوان مالیات پرداخت میشود.

از سال 4 تا 6 میزان مالیات به ترتیب سی و چهار، بیست و هشت و بیست و پنج درصد است. در سال‌های بعد، درصدها به ترتیب کاهش پیدا می‌کند. هدف از این مالیات، سالم‌ سازی بازار است.

 

بازار سرمایه به 2 بخش مولد و غیرمولد، تقسیم بندی میشود، بیشتر دولت‌ها سیاست‌هایی در نظر میگیرند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد هدایت شود. لازمه این کار کم کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای مشابه بخش تولید است. اگر میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید از سود سرمایه‌گذاری ( بخش تولید ) بیشتر باشد سرمایه‌ها به این سمت حرکت خواهند کرد.

 

یکی از موارد کم کردن سود بازارهای موازی گرفتن مالیات، بخصوص مالیات بر سود سرمایه میباشد. با اتخاذ این مالیات درصدی از تفاوت افزایش سود سهام و … توسط دولت در شکل مالیات دریافت می‌شود، با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های ( غیر مولد ) جذب سرمایه‌گذار در این بازارهای موازی کم میشود.

 

تعریف مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

مالیات بر عایدی املاک، یکی از مالیات های بر عایدی سرمایه می باشد ، بیشتر کشورهای پیشرفته آن را به عنوان نوعی از مالیات قبول و اجرا میکنند. در اغلب مواقع، عواید سفته در بازار املاک در ایران از سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر می باشد این موضوع منجر به این شده که سرمایه‌های بسیاری از بخش‌های مولد و تولیدی خارج شود.

 

می‌توان گفت بیشتر خانه‌های موجود طی سال های اخیر به دست مصرف‌کننده نرسیده و جهت افزایش سرمایه خریداری شده‌است.

 

اثر اقتصادی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک
گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه تأثیر قابل‌ توجهی برحوزه اقتصاد و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی دارد.

 

کاهش نوسانات قیمت

نوسانات قیمت‌، امکان تصمیم‌گیری را از فعالان حوزه ی اقتصادی می‌گیرد و بستررا برای سوداگران مساعد می‌کند.
بخش املاک تحت تأثیر تقاضا و سوداگری در بازار قرار دارد و اصلی ترین ابزار دولت برای مدیریت آن، نظام مالیاتی
بخش مسکن است.

نوسانات قیمت املاک در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن وجود دارد نسبت به کشورهایی که فاقد این نوع مالیات هستند، کمتر است.

تجربه نشان داده است که هر3 مالیات حوزه مسکن ( مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک خالی و مالیات بر مسکن با قیمت های بالا ) باعث کم شدن نوسان قیمت مسکن میشود.

 

هدایت سرمایه‌ به سمت فعالیت‌ مولد

تولید در کشور بسیار کم سود است و در طرف دیگر فعالیت‌های غیرتولیدی نیز سودهای قابل توجهی را نصیب فعالان آن قرار می‌دهد. این مورد باعث هدایت بیشتر نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد شده‌است.

 

نرخ‌های مالیاتی گوناگون، وجود معافیت‌های مختلف به خوبی نشان دهنده آن است که هدف قانون‌گذار از وضع مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص در حوزه ی املاک جلوگیری از تورم‌های قیمتی و عواید غیرمنطقی در بخش‌های غیرمولد است.

 

اثر مثبت وجود مالیات بر عایدی سرمایه، کم کردن اختلاف طبقاتی است و دولت‌ها به آن توجه زیادی دارند. دولت‌ها نمیگذارند رشد بیش‌تر اقتصادی به قیمتِ افزایش نابرابری به دست آورده شود، با این کار عوایدی را نصیب قشرها ی با درآمد بالای جامعه میکنند و به جز تعداد کمی از جمعیت، بقیه جامعه بی نصیب خواهند ماند .