اخبار

لایحه مالیات بر معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی

◾️ماده واحده – متن زیر به عنوان ماده (۸۰) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

🔹ماده ۸۰ مکرر – تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی با زمین با کاربری مسکونی از هر طریق از جمله خرید و فروش، هبه، صلح و وکالت پس از ابلاغ این قانون می‌نمایند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام نمایند مشمول مالیات بر معاملات مکرر به نرخ های زیر می ‌شوند:

➖۱ – تا یک سال پس از مالکیت مشمول مالیات به میزان شصت درصد (۶۰) مابه التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت.

➖۲ – بیش از یک سال تا دو سال پس از مالکیت مشمول مالیات به میزان چهل درصد (۴۰) ما به التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت

➖۳ – بیش از دو سال تا سه سال پس از مالکیت مشمول مالیات به میزان بیست درصد (۲۰) ما به التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت

🔺تبصره ۱ – انتقال مالکیت در موارد زیر مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد شد:

۱- انتقال مالکیت به موجب ارث
۲ – املاک و اراضی انتقال یافته ناشی از تملیک از محل اجراییه و با آرای محاکم قضایی و یا قهری
۳ – انتقال مالکیت به دولت و شهرداری ها
۴ – انتقال بلاعوض برای انتقال دهنده

🔺تبصره ۲- در انتقال املاک به صورت بلاعوض انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میباشد.

🔺تبصره ۳ – در صورتی که فرد حقیقی در یک خانوار یا شخص حقوقی صرفاً اقدام به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نماید در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات موضوع این ماده نمی باشد.

🔺تبصره ۴ – ارائه وکالت برای املاک موضوع این ماده انتقال مالکیت تلقی می‌شود چنانچه متعاقباً ملک مورد وکالت به نام وکیل انتقال یابد از این بابت مشمول مالیات نخواهد بود.

🔺تبصره ۵ – ثبت نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات موضوع این ماده قبل از پرداخت مالیات متعلق ممنوع است متخلفین مشمول ماده (۲۰۰) این قانون می‌باشند.

🔺تبصره ۶ – املاکی که در اجرای این ماده مشمول مالیات بر معاملات مکرر شده‌اند از بابت انتقال مشمول مالیات دیگری نخواهند.