خدمات حسابرسی و حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی
حسابرسی موضوعی و موردی
مشاوره در تهیه صورت های مالی و حسابرسی شرکت جهت ارائه به سازمان ها ارگان ها و بانک ها

خدمات حسابرسی داخلی :
اگر حسابرسی توسط کارشناسان خود شرکت ها صورت گیرد و هدف از انجام این کار گزارش به مدیران و جلوگیری از هدر رفتن دارایی ها و منابع باشد، به این خدمات، خدمات حسابرسی داخلی می گویند. اطلاعات بدست آمده توسط این نوع حسابرسی به بیرون از شرکت درز پیدا نمی کند و هر سه ماه یک بار انجام می گیرد. حسابرسی داخلی باید کاملا به صورت مستقل انجام شود و از افراد متخصص در این زمینه استفاده شود.

مشاوره حسابرسی صورت های مالی :
تهیه و تنظیم حسابرسی صورت های مالی،  به دلیل اطمینان از کلیه اسناد مربوطه به صورت های مالی مطابق با استاندارد ها می باشد. صورت های مالی شامل:
صورت وجه نقد، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، انواع تراز نامه است. همچنین اقلام درج شده در صورت های مالی شامل: تایید وجود ، ارزشیابی ، کامل بودن ، نحوه ارائه ، افشا کلیه اهداف حسابرسی می باشد. بیان وضعیت اقتصادی یک موسسه یا شرکت و همچنین بررسی میزان توان و نقدینگی برای پرداخت دستمزد صاحبان و بدهی ها را ترازنامه می گویند. هدف از انجام این نوع از حسابرسی، دادن ارزش و اعتبار به صورت های مالی می باشد. این حسابرسی ها هم به صورت داخلی هم به صورت خارجی انجام می شود.

حسابرسی خارجی:
به منظور ارائه گزارش به هیت مدیره و سهام داران شرکت ها و ارگان های مربوطه ، کارشناسان خارجی که از موسسات خدمات مالی انتخاب می شوند اقدام به حسابرسی خارجی می کنند. در ضمن حسابرسی خارجی به دستور سازمان های نظارتی مربوطه صورت می گیرد.

بررسی اجزایی صورت سود و زیان :
بررسی اجزایی صورت سود و زیان شامل: هزینه های عملیاتی، مالیات بر درآمد، سود یا زیان فعالیت های عادی ، سود یا زیان عملیاتی، هزینه های مالی، هزینه های غیر عملیاتی، سایر درآمد ها، سهم اقلیت می باشد که یک حسابرس خبره تمام این موارد را به طور کامل مورد ارزیابی قرار می دهد و تجزیه و تحلیل می کند.

  • مشاوره کلیه خدمات حسابرسی

مشاوره در زمینه های مختلف حسابرسی  به شرح زیر است :

– مشاوره حسابرسی صورتهای مالی
– مشاوره حسابرسی داخلی
– بررسی اجمالی صورتهای مالی
– مشاوره حسابرسی مالیاتی
– حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی .
–  ارائه گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی شرکت به بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی

در صورتی که مایل هستید با مشاوران بیشتری در ارتباط باشید  به سایت maahoura.ir مراجعه نموده و بعد از انتخاب خدمت و ثبت سفارش با مشاوران ماهورایی ما ارتباط برقرار کنید